Nicki Minaj – «Super Bass» slik du aldri har hørt den før!
Bare kort innom med et lite tips her. Jeg sitter på jobben og tittet raskt på Face under sendingen (Fyyyyy!) – og kom over denne her som jeg syntes var litt artig, som jeg tenkte jeg ville dele den med deg.

Nicki Minaj sin «Superbass» kan du ikke unngått å ha hørt om du i det hele tatt har hørt musikk de siste par månedene

support of rigorous clinical trial data on efficacy and generic viagra selection of an effective, cause-specific treatment. This.

Investigative studies have shown that the mouse is particularly sensitive to the effects of sildenafil on the gastrointestinal tract.you feel cheap viagra.

also the mode of prescription and buy amoxil online blood vessels of the penis. It may take between 5 and 10 attempts.

PDE5, som är högst närvarande i corpus cavernosum, bryter ner cGMP-nivåer som genereras enligt sexuell stimulering.Både sildenafil och metaboliten har terminalhalveringstider på ca 4 timmar. viagra canada.

Dessutom, sådana faktorer som (1) lätt administrering, (2) invasivitet, (3) reversibilitet, (4) kostnad, (5) verkningsmekanismen (perifer vs central, inducerare vs förstärkare) och (6) lagliga reglerande godkännande och tillgänglighet; kan alla kritiskt påverka den enskilde patientens val av terapi. viagra 200mg , erytromycin, ketokonazol, itrakonazol) såväl som den icke-specifika CYP-hämmare, cimetidin, är associerad med ökade plasmanivåer av sildenafil (se DOSERING OCH ADMINISTRERING)..

Adekvat processkontroller för att säkerställa tablettkvalitet. köpa viagra bäddning, skrubbning golv 3-6 33Table V: algoritm enligt Graded Risk (11) Gradering av Risk Låg Risk kardiovaskulär status på Presentation • kontrollerad hypertoni • Asymtomatisk ≤ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålder och kön • Mild klaffsjukdom • Mild stabil angina • post framgångsrik revaskularisering • Hantera inom primärvården Intermediate Risk • historia nyligen MI eller CVA (mindre än 6 veckor) • ≥ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålders- och köns • LVD / CHF (i, II) • Murmur av okänd ursprung • Måttlig stabil angina • Specialiserad e värdering rekommenderas (t ex motion test för angina, ekokardiogram för ett sus) • Patient som skall placeras i högt eller lågt riskkategori beroende på resultatet av provning Hög risk • Instabil eller refraktär angina • Okontrollerad hypertoni (SBP> 180mmHg) • CHF (III, IV) • Senaste MI *, CVA • Hög risk arytmier • hypertrofisk kardiomyopati • Måttlig / svår ventil sjukdom • Se till specialiserade hjärt utvärdering och förvaltning * Senaste MI = inom de senaste 14 dagarna 34 ED hantering Rekommendationer för primärvårdsläkare • Granska behandlingsalternativ med patienten och deras partner (om möjligt) • Behandling för ED ska skjutas upp till dess hjärt tillstånd stabiliserats och / eller specialist utvärdering completedGlossary av termer: New York Heart Association klassificering av CHF – kranskärlssjukdom, CAD klass i patienter med hjärtsjukdom, men med ingen begränsning under vanlig fysikalisk aktivitet klass II Slight begränsningar orsakade av hjärtsjukdom..

Det kan utläsas av föreliggande resultat att högre doser av Sildenafilcitrat konsumtion kan ha resulterat i degenerativa och atrofiska förändringar som observerats i njurblodkropp.När sexuell stimulering orsakar lokal frisättning av NO, hämning av PDE5 sildenafil orsakar ökad nivåer av cGMP i corpus cavernosum, vilket resulterar i glattmuskelrelaxation och inflöde av blod till corpus cavernosum. sildenafil online.

Pooling negativa händelsedata för patienter på följande samtidig antihypertensiva mediciner: diuretika, betablockerare, ACE-hämmare, angiotensin II antagonister, antihypertensiva läkemedel (vasodilator och centralt verkande), adrenerga receptorblockerare, kalciumantagonister och alfa-receptorblockerare, visade ingen skillnad i biverkningsprofil hos patienter som tar sildenafil jämfört med placebobehandling. viagra online 52SHARED CARE CONCEPT (29) Page 53SHARED CARE CONCEPT (29) För närvarande endast ca 10% av de ED drabbade söker behandling..

Detta understryker behovet av hjärt-bedömning innan behandling av ED och regelbunden uppföljning. buy cialis ..

. Vel, en med åpenbart store fritidsproblemer har brukt X antall timer på å plotte teksten til låta inn i Google Translate, så tatt opp lyden og lagt det over instrumentalen til låta – og fått dette resultatet.

La meg presentere Google Translate med «Superbass»:

Ganske funny – i hvert fall de første to minuttene, så begynner det å bli litt slitsomt kanskje….

Får vel ta med originalen også:

Hvilken versjon likte du best? 🙂

 

 9 svar på “Nicki Minaj – «Super Bass» slik du aldri har hørt den før!

  1. Noen liker å jogge, noen liker å tegne, noen liker å se på filmer, og noen liker å putte fra hverandre låter og putte de sammen igjen via Google! Det er bra vi er forskjellige.. hehe

    • Godt poeng Ane. Og selv om akkurat denne fritidssysselen kan virke litt sær så fikk vi oss i hvert fall en litt fornøyelig opplevelse av det 🙂

Legg inn en kommentar